Laadun varmistaminen käytännössä

Elintarviketurvallisuusstandardi ISO 22000

Lappavesi Oy:n toiminnan tueksi on laadittu ISO 22000 elintarviketurvallisuuden standardiin perustuva toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa tuotetun talousveden tasainen laatu ja turvallisuus. Järjestelmän perusta luotiin Lappaveden, Seinäjoen Veden, Lakeuden Veden ja Nurmon Vesilaitoksen yhteistyönä. Asiakasnäkökulmaa järjestelmän luomiseen toivat Valio, Atria ja Altia, joiden edustajat olivat tukena projektin ohjausryhmässä.

ISO 22000-järjestelmänkivijalka on HACCP-menettely (Hazard Analysis and Critical Point Control), jolla kartoitetaan riskit luotettavan talousveden toimittamisessa ja mietitään keinot näiden hallitsemiseksi. Toinen järjestelmän pääajatus on jatkuvan parantamisen periaate. Tämä tarkoittaa toimintatapojen ja dokumentaation pitämistä jatkuvasti ajantasaisena sekä molempien jatkuvaa kehittämistä.

 

Virallinen valvontatutkimusohjelma ja omavalvonta

Lappaveden tuottaman talousveden laatua valvotaan jatkuvalla näytteenotolla vesilaitoksen lähtevästä vedestä sekä vesijohtoverkostosta. Lappavesi Oy:n toimeksiannosta näytteenoton ja näytteiden analysoinnin hoitaa Seilab Oy. Lisäksi Kunnalliset terveydensuojeluviranomaiset ottavat vuosittain tarkistettavan ohjelman mukaisesti näytteitä kunkin kunnan vesilaitosten verkostoista.

Virallisen valvonnan lisäksi Lappavesi Oy suorittaa omavalvontaa, jota tehdään laitoksille ja verkostoon asennettujen jatkuvatoimisten mittalaitteiden seurannalla. Omavalvontaa täydennetään itse tehtävällä näytteenotolla sekä Seilab Oy:n tekemällä käyttötarkkailunäytteenotolla.

Veden loppukäyttäjiltä saatava palaute on kolmas tapa havaita verkostoveden laatupoikkeamia. Nämä voivat johtua usein verkoston huoltotöistä, jakelupaineen heilahduksista tai putkiston korroosiosta. Niitä ei voida käytännössä täysin välttää, mutta poikkeaman vakavuuden ja syyn selvitys aloitetaan aina mahdollisimman nopeasti. Veden jakelu ja myynti loppukäyttäjille on Lappaveden toiminta-alueella kunnallisten vesilaitosten ja vesiosuuskuntien vastuulla, joten nämä toimijat ovat vastuussa jakeluverkostonsa kuntoon ja huoltoon liittyvissä asioissa. Lappavesi vastaa veden laadusta ja tasaisesta verkostopaineesta jakeluyhtiön vesimittarille saakka.